Gå tilbake til:
Du er her:

Rutiner for påmelding til kulturtilbud for personer med utviklingshemming

I forbindelse med omorganisering av kulturfeltet ble det i 2018 etablert nye rutiner for påmelding.

Vil du vite mer, eller trenger du hjelp for å melde deg på?

Ta kontakt med Cathrine Akse Nordkvist, tlf 55 56 71 11, e-post: cathrine.nordkvist@bergen.kommune.no

Alle som ønsker å delta på klubber og aktiviteter i regi av Bergen kommune må melde seg på via deltager.no/BK

Noen deltakere er vant med å bruke internett, mens for andre blir dette noe nytt.

Om du ikke har familie, venner eller andre som kan hjelpe med påmelding, så hjelper vi gjerne.

Ønsker du å delta på klubber og aktiviteter?

Vil du fortsette med noe du liker eller prøve noe nytt?

Sjekk om din aktivitet er registrert på deltager.no/BK og meld deg på!

NB! Du må melde deg på aktiviteten selv om du har vært deltaker tidligere, men tidligere deltakere får fortrinnsrett framfor nye deltakere.

Hvorfor nye rutiner?

Vi håper vi å bli bedre på å sende informasjon og faktura til riktig person.

Vi trenger kontaktino til alle deltakere både for å sende faktura og nyttig informasjon om tilbudene våre.

Du må å fylle ut kontaktinformasjon både til deltaker og kontaktpersoner, og fakturainformasjon til den som skal betale medlemskontingenten eller kursavgiften.

Det er også greit at vi har kontaktinformasjon til rett person om vi trenger å snakke med dere.

Medlemskontingent må betales via faktura som blir sendt ut i siste halvdel av semesteret.

Nå du melder deg på må du oppgi fullt navn og fødselsnummer til den som skal motta faktura. Da blir faktura sendt til den adressen som fakturamottakeren er registrert på i Folkeregisteret.