Gå tilbake til:
Du er her:

Scenedrøm

Scenedrøm tar sikte på å skape nye kulturtilbud og inkluderende møter for utøvere med og uten utviklingshemminger innen dans, teater, sang og musikk.

Vil du vite mer om Scenedrøm, kontakt Team Aktivitet ved Cathrine Nordkvist

Kunstnerisk leder og regissør for prosjektet er Hilde Sol Erdal, dansepedagog, koreograf og regissør.

Musikalsk leder i prosjektet er Ole Marius Sandberg, musiker, komponist og musikkpedagog.

Instruktør for teatergruppen er Hanne Mellingen og Lykke Kristine Moen, begge skuespillere med erfaring fra musikkteater og musikalundervisning.

Instruktører for sanggruppen er Åsne Sunniva Søreide og Marianne Lindtner, begge utøvende sangere/musikere med erfaring innen musikk- og kulturtilbud for personer med utviklingshemming.

Dansegruppen ledes av danser og parkourentusiast Przybyslaw Paz og Stig Markussen, som har spesialkompetanse på hiphop.

Scenedrøm - for deg som drømmer om å stå på scenen

Prosjekt Scenedrøms formål er å skape inkludering og samarbeid mellom utøvere med ulike forutsetninger, samt å gi et bedre tilbud til høytfungerende utøvere med utviklingshemming.

Vi jobber oss frem mot en større forestilling høsten 2019.

Hvem kan delta

En del personer innen segmentet høytfungerende personer med utviklingshemming finner seg ikke til rette i tilbud tilrettelagt for utviklingshemmede, og heller ikke i ordinære tilbud for normaltfungerende utøvere. I Scenedrøm kan både personer med utviklingshemming og personer med normalt funksjonsnivå delta, og dermed vil flere av dem som befinner seg i grenseland mellom disse kunne finne seg til rette.

Sang, teater eller dans

Scenedrøm har tre grupper der utøvere kan delta: sang, teater eller dans. Gruppene er primært tilrettelagt for personer med utviklingshemming, men er åpne for alle interesserte. Hver gruppe har kapasitet på cirka 12-15 deltakere og cirka 45 deltakere totalt. I første omgang består gruppene av utøvere med utviklingshemminger, men utøvere med normalt funksjonsnivå vil bli inkludert etter hvert. Det blir en form for «omvendt inkludering» av majoritetsgrupper inn i et prosjekt hvor aktører med utviklingshemming utgjør «normalen» og utgangspunktet for prosjektet.

Neste trinn blir å invitere inn grupper fra kulturskolens fordypningsprogram. Dette er elever uten utviklingshemming ved programmene i teater, dans og rytmisk musikk, totalt cirka 40 elever.

På sikt kan det bli aktuelt å invitere inn enkeltpersoner som enten er utøvere på høyt nivå og/eller utøvere som ikke finner seg til rette i gruppetilbud, på grunn av ulikt funksjonsnivå, egne forventninger til tilbudet, eller på grunn av sosiale utfordringer relatert til diagnose. Vi vil blant annet rekruttere blant elever fra kulturskolens Senter for musikkterapi.

Vi vil også vurdere å ta inn utøvere, med eller uten utviklingshemming, med særskilt talent eller formidlingsevne, dersom det komplimenterer det utøverne i gruppene bidrar med og gir et dramaturgisk eller scenisk løft til forestillingen.

Scenedrøm er et samarbeidsprosjekt i Bergen kommunes Enhet for kulturformidling og deltakelse mellom Bergen kulturskole og Team aktivitet.

Scenedrøm er støttet av Kavlifondet www.kavlifondet.no / www.kavlitrust.com og Hordaland fylkeskommune