Gå tilbake til:
Du er her:

Psykisk helse

Tankerom, Kraftverk, konserter, konferanser/foredrag og nettgalleri

Kunst, kultur og psykiske helse arrangerer en rekke kulturaktiviteter for mennesker med psykiske helseplager. Alle instruktører er profesjonelle utøvere.

Tilrettelagte møteplasser for ungdom med psykiske helseplager

Ungdom i alderen 13-20 år som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til å bygge mestringsfølelse og sosial trygghet, er velkommen til våre tilrettelagte møteplasser.

KUNST, KULTUR OG PSYKISK HELSE søker profesjonelle utøvere

Vi søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter, som musikk/drama/visuelle uttrykk/litteratur, til oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.