Gå tilbake til:
Du er her:

Psykisk helse

TORSDAG 31. MAI KL. 19.00

Lansering Kraftverk 57

Kunst, kultur og psykisk helse inviterer til lansering av neste Kraftverk i UROM på Bergen Offentlige Bibliotek.

Tankerom - kurs innen ulike kunstfelt

Kunst, kultur og psykiske helse arrangerer kursrekken Tankerom for mennesker med psykiske helseplager. Alle instruktører er profesjonelle utøvere.

Tilrettelagte møteplasser for ungdom med psykiske helseplager

Ungdom i alderen 13-20 år som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til å bygge mestringsfølelse og sosial trygghet, er velkommen til våre tilrettelagte møteplasser.

KUNST, KULTUR OG PSYKISK HELSE søker profesjonelle utøvere

Vi søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter, som musikk/drama/visuelle uttrykk/litteratur, til oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.