Gå tilbake til:
Du er her:

Tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager

Du som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til å bygge mestringsfølelse og sosial trygghet, er velkommen til våre tilrettelagte møteplasser.

MOT 82/UT82

MOT82 - Ut i lokalsamfunnet er et prosjekt som jobber for å få flere mennesker med psykiske lidelser til å delta i musikk/kulturaktiviteter i lokalsamfunnet.

Mennesker som har deltatt i musikkterapi i behandling får med MOT82 mulighet til å fortsette i et musikktilbud også etter institusjonsopphold.

UT82 jobber videre på de gode erfaringene som er gjort i MOT82 og bygger bro til det lokale musikk og kulturlivet.

Fokus på godt sosial miljø og aktiviteter som band/samspill, kor, korps, teater, konserter, låtskriving, studioinnspilling og brukerstyrte aktiviteter inne på U82.

Tilbudet er gratis.

For mer info, kontakt: elin.rabbevag@bergen.kommune.no

Hva er tilrettelagte møteplasser?

  • Aktivitetstilbud 1 gang pr uke, på dagtid eller kveld.
  • Et lavterskeltilbud med fokus på godt sosialt miljø og kreative aktiviteter tilrettelagt av musikkterapeuter og studenter fra Griegakademiet
  • Formidling: Sangteknikk, låtskriving, musikkvideo/-foto, musikkteknologi eller instrumentopplæring: tromme, bass, gitar eller keyboard. I tillegg: dansegrupper og tegne/male-aktivitet
  • Mulighet for individuell oppfølging før en evt. melder seg på
  • Høy voksentetthet og rom for samtale i trygge omgivelser
  • Sosial matpause med prat, kos, kaffe, kjeks og frukt
  • Performance-trening på øvinger og deltakelse på mønstringer i regi av Bergen kommune, Corneteatret o.a.
  • En mestrings – og deltakingsarena som kan fungere som brobygger/inngangsport til deltakelse i ordinære kulturtilbud.