Gå tilbake til:
Du er her:

Kultursalong om kulturbygg 28. september

Bruker du kulturbygg? Hva trengs for å gi bedre vilkår for kulturlivet i byggene? Arna og Åsane kulturkontor setter fokus på nettopp det når de inviterer til kultursalong.

Kultursalong arrangeres av Arna og Åsane kulturkontor, og er en uformell kveld og møteplass for amatørkulturlivet hvor ulike aktører møtes for å dele erfaringer og utfordringer med andre i det frivillige organisasjonslivet.

Aktuelle tema og problemstillinger tas opp og blir møtt med inspirasjon, informasjon og nettverksbygging.

Dette er sjette gang Arna og Åsane kulturkontor arrangerer Kultursalong.

  • Tid:28. september kl 1800-2000
  • Sted: Kafé Samhold i Kulturhuset Sentrum, Peter Jebsensveg 4, Ytre Arna

Kontakt Arna og Åsane kulturkontor:

Telefon: 55 56 71 15

Epost: Arna og Åsane kulturkontor

Selv om kultursalongene arrangeres i Arna og Åsane, er problemstillingene universelle for alle som driver med kulturaktivitet, og alle er velkomne!

Kultursalong 28. september kl.18.00

Løfter frem de ikke-kommunale kulturbyggene

Høstens første kultursalong avholdes i Kafé Samhold, som ligger i Arnas største kulturhus - Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna. Tema er alle kulturbyggene som finnes i Arna og Åsane, og som eies og/eller drives privat eller av organisasjoner.

Kulturbygg betyr mye for utviklingen av kulturlivet, samholdet, identiteten og aktiviteten generelt, og er i stor grad basert på dugnad og frivillig innsats. Men hva trengs egentlig for at byggene skal fungere for kulturlivet, slik at de kan trives, blomstre og utvikle seg?

Målsetningen for denne kultursalongen er å få løftet frem og synliggjort kulturbyggene, bygge nettverk og utveksle erfaringer utvikle verktøy som kan gjøre de lokale lag og organisasjoner til enda mer kompetente huseiere.

PROGRAM FOR KVELDEN:

18.00 - 18.05: Velkomst og innledning. Ved kultursjef John Kristian Øvrebø

18.05 - 18.10: KULTURHUSET SENTRUM: Hva er modellen bak nærmiljøkafeen Samhold? Ved Siv Anette Johansen

18.10 - 18.15: NYTT MUSIKKSENTER PÅ HAUKÅS:Hvem er Haukås Rockeakademi? Hvordan driver de? Ved Emily Alison Høysæter Milde

18.15 - 18.20: ÅSATUN: Hvem er Åsane Ungdomslag? Hvordan har de fått fylt huset med bydelens kulturliv? Ved Kjersti J. Sandnes

18.20 - 18.25: ALMÅSGÅRDENE: Hva er Almåsgårdene, og hva skal de brukes til etter alle reparasjonene? Ved Marianne Herfindal Johannessen

18.25 - 18.30: 4H-GÅRDEN PÅ GARNES: Hvordan samhandle med nærmiljø og kulturliv? Ved Kjell Martin Myhr.

18.30 - 18.35: Hvilke tilskuddsordninger finnes i Bergen Kommune til kulturbygg? Ved Toril S. Mjelva Saatvedt

18.35 - 18.45: Kulturinnslag

18.45 - 19.00: Pause med enkel servering.

19.00 - 19.40: Paneldiskusjon

Velkommen!