Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturdagar i Arna 20.-29. april 2018

Kulturdagar i Arna er et like sikkert vårtegn som snøsmelting, blåveis, fuglesang og buekorpsene i Bergen. Nå er det tid for påmelding, og fristen er 11. februar.

Kulturdagar i Arna 2018 arrangeres i perioden 20. – 29. april, og frist for innmelding av arrangementer er søndag 11. februar 2018. Gamle kjente og nye arrangører ønskes velkommen til å delta i programmet!

Meld inn ditt arrangement!

Vil du være med å arrangere, eller bare være publikum?

Kulturdagar i Arna er et årlig samarbeidsprosjekt mellom Arna og Åsane kulturkontor og det frivillige kultur- og organisasjonslivet i Arna.

Kulturdagene er først og fremst en feiring av de sterke lokale kreftene som preger kulturlivet i bydelene, og de er en inngangsport til et mangfold av kulturopplevelser, felleskap, kreativitet, møteplasser og deltakelse i samfunnet.

Vi oppfordrer alle til å legge planlagte eller nye arrangementer i Arna til uke 17, og håper mange vil være med å bidra til gode kulturopplevelser!

Arna og Åsane kulturkontor

Arna og Åsane kulturkontor er en samarbeidspart, nettverksbygger og tilrettelegger overfor det frivillige kulturlivet, og skal som en del av den nyopprettede «Enhet for kulturformidling og deltakelse» bidra til et rikt og variert kulturtilbud for befolkningen i Bergen. Vi jobber for å bygge ned terskler for deltakelse og heve ambisjonene for kulturlivet.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om kulturlokaler eller lokale arrangementer: 55 56 71 15.

Tilskudd/ kulturmidler til arrangementer og aktiviteter

Trenger du tilskudd til kulturaktivitet eller arrangement? Kontakt Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling, tlf. 55 56 58 78. Info og søknadsskjema: bergen.kommune.no/tilskudd