Gå tilbake til:
Du er her:

Info- og innspillsmøte i Fana kulturhus

Tirsdag 21. mai kl. 16.30-18.00

Velkommen til info- og innspillsmøte om muligheter for å motta kulturmidler, om Bergen 950 år, Fana kulturhus 10 år og planlagt utvidelse av kulturhuset.

Program for dagen:

  • Tilskudd til profesjonelt kulturliv v/ Sindre Sætre
  • Tilskudd til amatørfeltet v/Sølvi Litleskare
  • Bergen 950 år v/Trude Bruket
  • Fana kulturhus 10 år - jublieumsforestilling v/Veslemøy Fluge Berg
  • Utvidelse Fana kulturhus - informasjon og innspill fra kulturlivet

Tilskudd til profesjonelt kulturliv: Fana og Ytrebygda står i en særstilling fordi vi har en profesjonell scene her på Fana kulturhus: Lær mer om hva som skal til for at profesjonelle utøvere skal få støtte til lokale prosjekter.

Tilskudd til amatørfeltet: I 2019 er flere nye satsingsområder kommet til, bl.a. kan man søke tilskudd til folkeverksteder (makerspaces), eldre håndverksteknikker, folkedans, mm.

Bergen 950 år: Bergen fyller 950 år i 2020, og det skal feires! Lær mer om Bergen kommunes strategi for jubileumsfesten, og hva som skal til for at du får støtte til ditt arrangement.

Fana kulturhus 10 år: Det lokale kulturlivet er invitert til å bli med og skape en festforestilling! Veslemøy F. Berg informerer om sine idéer til manus.

Utvidelse Fana kulturhus: Vi jobber med å få inkludert Østre Nesttunveg 16 (det gamle postbygget) i kulturhuset - i den forbindelse ønsker vi idéer og innspill fra kulturlivet.

Det blir lett bevertning, og derfor ber vi dere melder dere på til Signy Lyngsgård innen 20. mai kl. 12.00.