Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Organisasjon

Etat for boligforvaltning har 46 ansatte innen administrasjon, forvaltning, drift og eiendom.

Mål, verdier og strategier

Etat for boligforvaltning skal bidra til trygghet og trivsel i sine boområder, utvikle tjenlige utleieboliger og spesialboliger og sikre god kvalitet på bedriftens service og tjenester.

Årsmeldinger

Både som tidligere kommunalt foretak Bergen Bolig og Byfornyelse KF og nå som etat har vi hvert år laget egne årsmeldinger. Årsmeldingene har siden 2000 blitt publisert både som papir- og nettutgave og fra og med 2010 kun som nettutgave.