Gå tilbake til:
Du er her:

Organisasjon

Etat for boligforvaltning har 46 ansatte innen administrasjon, forvaltning, drift og eiendom.

Tidligere var organisasjonen et kommunalt foretak ledet av et styre. Fra 01.01.2014 er organisasjonen omgjort til en etat under Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom.

Internt er organisasjonen uforandret.

Direktør:
Bjarte Høysæter

Forvaltningsavdeling:
Avdelingen har ansvar for forvaltning av bedriftens ca. 5200 boliger herunder:
- Inngåelse/oppsigelse av husleiekontrakter
- Kundemottak
- Internleieavtaler/leieforhold i borettslag
- Ivaretakelse av klagebehandling og husreglement
- Bidra til trygghet og trivsel i bomiljøene
- Bomiljøvakttjenester
Leder: Ole Christian Bjørvik

Vedlikeholdsavdeling:
Avdelingen har ansvar for vedlikeholdet av bedriftens ca. 5200 boliger herunder:
- Løpende vedlikehold
- Planlagt vedlikehold
- Inngåelse og oppfølging av rammeavtaler
- Vakttelefon teknisk assistanse
Leder: Vedlikeholdssjef Sverre Seth

Eiendomsavdeling:
Avdelingen tar hånd om kjøp og salg av eiendom, og spørsmål relatert til eiendomsforholdene i etatens portefølje.
Leder: Eiendomssjef Anne Johnson

Økonomi- og personalavdeling:
Avdelingen har ansvar for bedriftens budsjett- og regnskapsfunksjon samt personalforvaltning.
Leder: Økonomi- og personalsjef Trond H. Karlsen