Gå tilbake til:
Du er her:

Mål, verdier og strategier

Etat for boligforvaltning skal bidra til trygghet og trivsel i sine boområder, utvikle tjenlige utleieboliger og spesialboliger og sikre god kvalitet på bedriftens service og tjenester.

Visjon: Boligglede i eget hjem

  • Vi behandler alle med respekt og tar våre beboere på alvor
  • Vi ønsker at alle våre beboere skal ha boliger til en rimelig god standard
  • Vi vil være tilgjengelig for våre beboere
  • Vi vil følge raskt opp henvendelser fra våre beboere
  • Vi vil holde beboerne orientert om aktuelle forhold
  • Vi vil følge opp bomiljøet i samarbeid med engasjerte beboere.