Gå tilbake til:
Du er her:

Ofte stilte spørsmål - FAQ

Her får du svar på de vanligste spørsmål slik som strømbestilling, forsikring, melde flytting til folkeregister/post, oppsigelse, TV/internett, klage, oppussing, utomhus, felleslokaler.

 • Strøm
  Du må selv bestille strømabonnement til leiligheten.
 • Forsikring
  Du må selv ta kontakt med et forsikringsselskap for å bestille og betale innboforsikring.
  Viktig: Alle bør ha innboforsikring!
 • Post og folkeregisteret
  Husk å melde flytting til postverket og folkeregisteret. Husk å sette navn på postkassen.
 • Oppsigelse
  Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold må dette gjøres skriftlig. Du kan enten sende oss en e-post eller benytte skjema "Oppsigelse av leieforholdet" som du finner på forsiden av vår hjemmeside.
  Det er 30 dagers oppsigelsestid fra vi har mottatt den skriftlige oppsigelsen.
 • TV/Internett
  Mange av leilighetsanleggene er tilknyttet kabel-TV med mulighet for Internett. Her må du selv ta kontakt med kabelselskapet for abonnement. Dekoder som står i leilighet tilhører kabelselskapet og skal følge leiligheten. Det er ikke tillatt å sette opp egen parabolantenne på noen av EBFs eiendommer.
 • Klage
  Fra tid til annen kan det oppstå problemer fordi leietaker ikke overholder husordensreglene. Ved brudd på husordensreglene eller andre uregelmentære forhold i bomiljøet må det sendes skriftlig klage.
 • Skadedyr
  Har du problemer med skadedyr som veggedyr, kakerlakker o.l. er det viktig at du tar kontakt med oss snarest mulig.
 • Oppussing
  Dersom du ønsker oppussing av leiligheten din, må du i forkant søke Etat for boligforvaltning om dette. Gjerne pr. e-post
 • Utomhus
  Område rundt boligen er til felles disposisjon for beboerne. Etat for boligforvaltning tar i samarbeid med beboerne initiativ til felles dugnadsinnsats. Utover dette kan du selv arbeide for å pynte opp i hage og fellesarealet.
 • Felleslokaler
  Etat for boligforvaltning har i mange områder felleslokaler/Sambrukshus. Hvis du ønsker å låne noen av lokalene, ta kontakt med bomiljøkoordinatoren i ditt område.
 • Bomiljøvektertjeneste
  For å ivareta trivsel og trygghet i våre boområder har Etat for boligforvaltning inngått avtale med Securitas AS. Vektere har fast tilsyn av våre eiendommer og ved bråk/uro eller andre forstyrrelser kan vekter kontakter direkte på 55 56 78 78.
 • Bytte av bolig
  Utleiebolig: Søknad sendes Boligetaten

  Ved større endringer i husstandens situasjon kan det søkes om bytte av bolig dersom følgende kriterier er oppfylt:
  - Endring i husstandsstørrelse
  - Sykdom som gjør nåværende bolig uegnet
  Søknader om bytte skal behandles på samme måte som ordinær søknad om kommunal utleiebolig. Det legges til grunn en streng behovsvurdering.
  Trygde/serviceboliger: Søknad om bytte sendes Etat for boligforvaltning. Gjerne pr. e-post.
 • Bostøtte/vedtak:
  Søknad om bostøtte og all saksbehandling/vedtak foretas av Boligetaten.