Råd og tips på ulike språk om å bo trygt og godt i kommunal bolig

Etat for boligforvaltning har laget en informasjonsfilm på 18 språk med praktiske råd om å bo i kommunal bolig i Bergen. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre til deg som leier en kommunal bolig.

Informasjonsfilmen er inndelt i emner som varme og ventilasjon, forsikring, avfall, vann, sikkerhet, skadedyr og TV og internett.

Informasjonsfilm