Gå tilbake til:
Du er her:

Stein for stein sikres på Fredriksberg festning

Mer enn 300 år er gått siden festningen på Nordnes sto ferdig. Med årene har murene forfalt og sikringsarbeidet pågår nå for fullt.

Fredriksberg festning ligger vakkert til på høyden av Nordnes. Festningen fikk sitt navn fra kong Fredrik III av Danmark og Norge (konge 1648-1670). Planene om å bygge en festning ble lagt i 1640, men det var først etter "Slaget på Vågen" i 1665 at planene ble hentet fram for å realiseres. Etter sjøslaget i 1665 var det solid oppslutning om å bygge en festning som skulle beskytte byen. Festningen regnes som ferdigbygget i 1706 og ble i sin tid regnet som en meget god festning, med kontroll over sjøen fra Nøstet til Sandviken.

- Det raser ut store steiner og murene er rett og slett farlige, sier byggforvalter Rune Nilsen i Etat for bygg og eiendom.

All stein fotograferes

Det omfattende rehabiliteringsarbeidet av Fredriksberg festning på Nordnes startet rundt juletider. Stein for stein fotograferes, tas ned, før de til slutt settes sikkert og stabilt tilbake igjen. Er det store tomme rom mellom steinene, blir rommene sikret med nye, mindre steiner og kalkmørtel.
Arbeidet går sakte, uten at det tar motet fra murergjengen.
- Det går på fram, sier murer Erik Sørensen.

Liker utfordringer

For å illustrere hvor mye arbeid som er gjort på festningen forteller murerteamet at til nå har de brukt over elleve tonn kalkmørtel.
Ettersom mørtelen ikke skal ha under fem grader, måtte arbeidet i vinter foregå under presenning med varmeovn på. Arbeidsforholdene er litt enklere nå i sommerhalvåret, og arbeidsgjengen skal straks begynne på muren mot Nordnes skole.
- Veggen mot skolen er nok den mest omfattende, men vi liker jo utfordringer, sier Sørensen og smiler.