Gå tilbake til:
Du er her:

Asbestkartleggingen er snart ferdig

Det siste året er det gjennomført en omfattende asbestkartlegging av skoler og barnehager bygget før 1985.

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger.

Asbest er forbudt brukt siden 1980, men finnes i bygg før den tid. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest.

Arbeidstilsynets faktasider om asbest.

I midten av august er 61 av 75 skoler ferdig kartlagt for asbest. På 11 av skolene er det gjort funn av en slik karakter at strakstiltak har vært nødvendig.

- Det har i de 11 tilfellene vært snakk om asbestfunn av moderat til større risiko, sier Brita Sandal, byggforvalter i Etat for bygg og eiendom. Sandal har koordinert kartleggingsarbeidet.

De 11 aktuelle stedene er tatt hånd om underveis.

- Det har gjerne dreid seg om sanering av noen plater, og området har vært stengt en dag eller to mens arbeidet har pågått, sier Sandal.

Ingen strakstiltak i barnehager

I tillegg til skolene er 29 av 34 barnehager kartlagt. Her er det ikke gjort funn som har krevd strakstiltak.

På flere av både skolene og barnehagene er det gjort funn av asbest med liten til moderat eksponeringsrisiko.

- Dette er forhold som krever regelmessig tilsyn, eller sanering ved en passende anledning, for eksempel rehabilitering, sier Sandal.

Rapporter

Etter kartleggingen lages rapporter til hver enkelt skole og barnehage. Rapportene tas hånd om av personell som jobber på, eller har har ansvar for, byggene. På denne måten får alle kjennskap til bygningens tilstand.

- Vi vil også prøve å få lagt inn i en standardtekst i alle kontrakter om at leverandører må være obs på at det kan finnes asbest i bygninger bygget før 1985, sier byggforvalter Sandal.

Utført av eksterne rådgivere

Det var i september i fjor undersøkelsene startet av skoler og barnehager bygget før 1985. Formålet var å sikre at det ikke er forbundet med helsefare å oppholde seg i kommunale bygg. Byggeåret 1985 er valgt for å fange opp bygg som er reist etter at asbestforbudet kom i 1980.

Asbest kan utgjøre en helserisiko dersom det blir frigjort asbeststøv og noen blir eksponert for slikt støv av et visst omfang i mengde og tid. Det er også strenge krav til hvordan slikt materiale skal håndteres. Derfor er det viktig å ha mest mulig komplett oversikt over hvor det finnes asbestholdig materiale.

Kartleggingsarbeidet utføres av eksterne rådgivere og arbeidet skal være ferdig i september 2017.