Gå tilbake til:
Du er her:

Et tre felles og to trær holdes under oppsyn

Et 20 meter høyt kastanjetre på Haakon Shetelings plass i Bergen er felt på grunn av sykdom.

- Treet har omfattende råteskader og det er ikke trygt å la det bli stående, sier Snjezana Skokic, gruppeleder i Etat for bygg og eiendom.

Treet står ved Nordnes skole avdeling Sydnes, hvor barn leker ved og under treet. Det innebærer at sikkerhet for området er prioritert.

Angrepet av sykdom

Kastanjetreet er angrepet av en sykdom, men det er foreløpig usikkert om det er Phytophthora (sopp) eller Pseudomonas syringae pv. Aesculi (bakterie). Det finnes behandling for både sopp og bakterieangrep, men ikke når sykdommen har kommet så langt som i dette tilfellet.

Etter grundige undersøkelser er konklusjonen at det vil være uforsvarlig å beholde treet slik det er. Kraftig beskjæring for å øke stabiliteten er heller ikke et alternativ, ettersom symptomene leder begge til en sykdom med stor smittefare. Anbefalingen fra ekspertene har vært å fjerne hele treet og destruere avfallet.

Undersøkt kastanjetre ved Eventyrskogen skole

I tillegg til treet på Sydneshaugen, er det undersøkt et stort kastanjetre som står ved Eventyrskogen skole. Konklusjonen er at treet må holdes under oppsyn. Utflod fra stammen bør følges nøye med, og dersom det kommer utflod flere steder bør det undersøkes nærmere og artsbestemmes.

Skal følge med på lind

En 19 meter høy lind ved Kalmargaten barnehage er også undersøkt. Det er anbefalt å holde treet under oppsyn. Dersom det viser seg at treets vitalitet går i negativ retning, anbefales det å utføre stormtest for å bedømme treets stabilitet og risiko for rotvelt.