Gå tilbake til:
Du er her:

Gamle Mildeheimen er revet

- Bygget ble fraflyttet for mange år siden. Det har vært mye sopp og et inneklima som har vært alt for dårlig, sier Kjell Aga, leder av Etat for bygg og eiendom sin eiendomsavdeling.

Gamle Mildeheimen i Fana har vært et bygg som har fått mye fokus i kommunens systemer, før det i slutten av oktober ble revet.

Byggets forfatning har vært svært dårlig og ulike alternativer har blitt vurdert. Det er forsøkt solgt, uten at det førte fram.

- Kostnadene ved å rehabilitere var enorme. Vi vurderte salg, men det var ikke enkelt. Vi prøvde andre kommunale interessenter, men alle kom fram til at bygget var altfor kostbart å rehabilitere, sier Aga.

Mildeheimen ble bygget i 1918 og har størsteparten av tiden vært brukt som sykehjem.

I en periode var det sambruk med det nye sykehjemmet like ved, men på et tidspunkt ble bygget for dårlig. I en kort periode ble det brukt som barnehage, men nå har det stått tomt i mange år.

Kjell Aga i Eiendomsavdelingen er glad avdelingen endelig kan ta bygget ut av porteføljen.

- Hva skjer med området nå?

- Det er ingen umiddelbare planer for området. Selv om bygget er revet, blir ikke dette automatisk en tomt som skal selges, sier Aga og legger til:

- Tomten er tett på annen kommunal virksomhet, kanskje området har behov for litt luft.

Mildeheimen er det første av en rekke kommunale bygg som vil bli revet det neste året.

- Vi har rivningsplaner på mellom 10 og 20 bygg.

- Hvilke typer bygg er det snakk om?

- Det handler om bygg som er utenfor vår vanlige portefølje, fra enkle lagerbygg til uegnede boligbygg. Mange av dem er ikke formålsbygg og de er i så dårlig forfatning at de har ikke livets rett, sier Aga.