Gå tilbake til:
Du er her:

Storinvesteringer innen eiendom

Bergen kommune kjøpte i desember to store eiendommer, en på Mindemyren og en i Jektevikten. Eiendommen på Minde skal brukes til skoleformål.

Kommunen måtte ut med nærmere en halv milliard for de to eiendomsskjøpene. Den ene eiendommen er Kanalveien 52B, mest kjent som Bring-tomten på Mindemyren, mens det andre kjøpet er Nøstegaten 28, Postens bygg på Jekteviken.

- Dette er store og viktige kjøp for kommunen, sier Kjell Aga, leder av Eiendomsavdelingen i Etat for bygg og eiendom.

Planlagt til skole

Begge kjøpene omtales som strategisk viktig. Eiendommen på Minde er 17.171 kvm og er planlagt brukt til skoleformål. Bygget i Jekteviken er 10.550 kvm og kjøpet er gjort for å ha større kommunal kontroll på byutviklingen i området.

Mens Jekteviken-kontrakten ble signert 15. desember, ble kjøpet på Mindemyren vedtatt i bystyret 19. desember.

Kjøpet på Minde er spesielt også fordi kommunen har kjøpt et eiendomsselskap, ikke bare eiendommen, som er vanlig praksis.

- Hvorfor har man kjøpt et eiendomsselskap denne gangen?

- Kjøp av eiendomsselskapet var en forutsetning for å gå i direkte forhandlinger med Posten Norge som selger, sier Aga.

Posten skulle i utgangspunktet legge eiendommene for salg på det åpne markedet.

- Vi fikk anledning til å gå i direkte dialog med Posten, først i Jektevikten og deretter på Mindemyren. Det er vi fornøyd med, sier Aga.

Posten skal leie

Bergen kommune blir eier av begge byggene fra 1.1.2018. Posten Norge skal leie begge stedene, fram til deres nye terminalbygg på Kokstad står klart om 3-5 år.

- Det gir Bergen kommune en glimrende anledning til å planlegge god bruk og gode løsninger for disse eiendommene, sier Kjell Aga.