Gå tilbake til:
Du er her:

Kundeundersøkelse for skoler, barnehager og sykehjem

Onsdag 7. februar får alle enhetsledere på skoler, barnehager og sykehjem tilsendt en kundeundersøkelse på epost.

Etat for bygg og eiendom, som Bergen kommune sin bygg og eiendomsforvalter, har som mål å eie, drifte og vedlikeholde funksjonelle bygg og eiendommer til beste for brukerne. For å vurdere om etatens tjenester samsvarer med brukernes behov og forventninger brukes blant annet denne kundeundersøkelsen.

Viktig virkemiddel

- Etat for bygg og eiendom ser på brukerne av sine bygg som kunder, og vi ønsker å levere så gode tjenester og bygg som mulig innenfor de rammer etaten har. Denne undersøkelsen er derfor et viktig virkemiddel i etatens forbedringsarbeid, sier Bjørn Ove Lid, direktør i Etat for bygg og eiendom.

Lid legger til at det er er viktig med en høy svarprosent på kundeundersøkelsen slik at etatens forbedringsområder kommer tydelig fram.

Svarfrist 21. februar

Etat for bygg og eiendom har to ganger tidligere (2015 og 2016) gjennomført kundeundersøkelser. Resultatene viste at enhetslederne i stor grad var fornøyd med samarbeidet med Etat for bygg og eiendom, men også at etaten måtte ha økt fokus på både byggenes tilstand og informasjonsområdet.

- Etter den siste kundeundersøkelsen i 2016 har etaten fått flere nye oppgaver og vi har lagt mye arbeid ned i å gjøre byggene og tjenestene bedre. Etaten håper å se at forbedringsarbeidet som er gjort siden sist undersøkelse gir resultater, sier Lid.

Etat for bygg og eiendom håper flest mulig ser nytten av å delta i undersøkelsen, som tar mellom 5 og 10 minutter. Svarfrist er 21. februar.