Gå tilbake til:
Du er her:

Fornøyd med Etat for bygg og eiendom

Enhetsledere fra skoler, barnehager og sykehjem i Bergen kommune svarer i en kundeundersøkelse at de er fornøyd med tjenesten de får fra Etat for bygg og eiendom.

- Det kommer tydelig fram at enhetslederne er veldig tilfreds med samarbeidet med både byggforvaltere og vedlikeholdsteknikere, sier direktør i Etat for bygg og eiendom, Bjørn Ove Lid.

I februar valgte hele 78,8 prosent av enhetslederne å svare på etatens kundeundersøkelse. Etat for bygg og eiendom (EBE) er Bergen kommune sin eiendomsforvalter og har som mål å eie, drifte og vedlikeholde bygg og eiendommer til beste for kundene. Skoler, sykehjem og barnehager utgjør i underkant av 70 prosent av den totale bygningsmassen etaten forvalter.

Overrasket

I undersøkelsen ble det spurt om alt fra samarbeid, miljø, informasjon, inneklima og uteareal. Det kommer tydelig fram at enhetslederne er meget tilfreds med samarbeidet med både byggforvaltere og vedlikeholdsteknikere. Enhetslederne er derimot ikke så tilfreds med tilstanden på byggene. De er mer fornøyd enn i 2015, men det er noe tilbakegang fra 2016.

- Vi ser at flere er fornøyd med servicen fra EBE nå enn tidligere, det er vi naturligvis glad for, men registrerer en liten nedgang totalt, sier Lid, og legger til:

- Det som overrasker mest er at det ikke vises tydeligere i svarene den innsatsen som er lagt ned for å bedre uteområdene. Her har vi en nedgang i enhetsledernes tilfredshet. Spørsmålet er om forventningene er høyere enn vi klarer å levere. Her må vi gjøre et dypdykk for å finne svaret.

På den andre siden er det klar positiv forbedring i måten etatens egne og eksterne håndverkere presentere seg i arbeid på skoler, barnehager og sykehjem. Dette har vært et område etaten har hatt fokus på og innsatsen er heller ikke over.

Gir god pekepinn for videre arbeid

Gjennomsnittet av alle svarene ligger på 4,19, på en skala fra 1-6, hvor 6 er best. Ikke alle resultatene fra 2018 er sammenlignbare med de to tidligere kundeundersøkelsene EBE har gjennomført. Antall spørsmål er redusert og det er i årets undersøkelse lagt mer vekt på klima og miljø.

Direktøren vil foreløpig være forsiktig med å si hvilke tiltak som settes i verk på bakgrunn av resultatene i undersøkelsen.

- Undersøkelsen gir oss en pekepinn på hvor vi er gode og hvor vi har forbedringsmuligheter. Nå skal vi bestemme hvordan vi skal bearbeide undersøkelsen videre, sier direktør Bjørn Ove Lid.