Gå tilbake til:
Du er her:

Konkurransen i "1000 BYGG – 10 000 MULIGHETER" er utlyst

En milepæl er nådd i innovasjonspartnerskapet "1000 BYGG – 10 000 MULIGHETER".

Bergen kommune har fått midler fra Innovasjon Norge til å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap, med mål om å utvikle nye og innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer. Gjennom et omfattende arbeid som begynte sommeren 2017, med blant annet en stor markedsdialog i mars i år, er konkurransen nå utlyst.

Kommunens behov er "bedre og mer helhetlig styring av drift og vedlikehold for kommunale bygg. Det overordnede målet er å optimalisere drift og vedlikehold, og samtidig redusere årlige kostnader og forbedre kvaliteten på drift og vedlikehold av de kommunale byggene."

- Vi valgte å ikke spisse innovasjonsrommet i behovsbeskrivelsen denne gangen. Etter markedsdialogen fikk vi et klart signal om at markedet er bedre rustet til å se sammenhengene mellom drift og vedlikehold av bygg enn det vi i kommunen er. Vi oppfordrer derfor markedet til å tenke nytt med tanke på leverandørsamarbeid og ber om innovative løsninger for smartere drift og vedlikehold av våre 1000 bygg, sier prosjektleder i Bergen kommune, Kjersti Haukeland Eiken.

Prekvalifisering av tilbydere

Innovasjonspartnerskapet er en prosess i to trinn, der første del er en prekvalifisering hvor kvalifiserte tilbydere inviteres til å levere tilbud. Fristen for prekvalifiseringen er 16. august.

- Vi ønsker å kunne kvalifisere både etablerte selskap med mye relevant erfaring, samtidig som vi ser behov for å åpne konkurransen for mindre erfarne og nyetablerte tilbydere, for eksempel innen gründermiljøene. Dersom det melder seg flere enn ti leverandører som oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner, vil oppdragsgiver reservere minst to og maksimalt fire plasser i konkurransen til mindre erfarne og nyetablerte selskap, sier prosjektleder Kjersti Haukeland Eiken.

Hun legger også til at det vil være smart for små selskaper å finne noen større aktører som kan bidra med kapasitet for en fremtidig leveranse. Det er 20 følgekommuner med opsjon på kjøp som følger denne anskaffelsen og da må det være leveransekraft for fremtidige nye kunder.

Privat + offentlig = sant

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Ved innovasjonspartnerskap kombineres utviklingsfasen og det eventuelle kjøpet i én og samme kontrakt. Anskaffelsen skal bidra til ny verdiskaping og vekst i næringslivet.

Denne type anskaffelse er bare gjort en gang tidligere, da i Stavanger kommune. Nå pågår fire parallelle innovasjonspartnerskapsprosjekter: Bergen kommune, C3 Center for Connected Care (Oslo), Sykehuset Østfold og Statens vegvesen.

Følgekommuner

"1000 BYGG – 10 000 MULIGHETER" har knyttet til seg følgende følgevirksomheter og - organisasjoner: Oslo kommune v/Omsorgsbygg, Trondheim, Bærum, Sandnes, Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Lørenskog, Kongsberg, Askøy, Voss, Os, Fjell, Lindås, Sund, Øygarden, Meland, Radøy, Fusa og Statsbygg. Disse vil ha kjøpsopsjoner sammen med Bergen kommune i innovasjonspartnerskapet.

Se utlysning i Mercell