Gå tilbake til:
Du er her:

24 ønsker å bli prekvalifisert til innovasjonsprosjektet

Til sammen 24 leverandører har søkt om å bli prekvalifisert til «Innovasjonspartnerskapet 1000 BYGG – 10 0000 MULIGHETER». Maks 10 kan bli prekvalifisert.

Oppdatert (oktober 2018): 10 aktører er invitert til å levere tilbud.

– Vi er veldig glad for at så mange har vist interesse, sier prosjektleder Maria A. Gonzalez.

Jurist Caroline Lambach fra Etat for bygg og eiendoms avdeling for anskaffelser og Uwe Matthäus fra Innkjøp konsern i kommunen har hovedansvar for vurderingen av de 24 søkerne. I starten av oktober får maks 10 av søkerne beskjed om at de får anledning til å levere tilbud.

Forhandlingene med de inviterte kommer til å bli et omfattende arbeid og er ventet å pågå til over nyttår. Til slutt vil det bli inngått inntil tre kontrakter om utvikling av løsninger for Bergen kommune.

Bergen kommune har, som en av få kommuner, valgt å sette i gang en helt ny anskaffelsesform, Innovasjonspartnerskap, med støtte fra Innovasjon Norge. Samarbeidet skal bidra til å anskaffe en innovativ løsning som ikke finnes i dagens marked og som gjennom partnerskapsprogrammet skal utvikles i samarbeid med kommunen og leverandørene underveis i anskaffelsesprosessen.

Løsningen som blir tilbudt skal være noe nytt, radikalt, samfunnsgjennomgripende og kostnadsreduserende innenfor arealutnyttelse, drift og forvaltning av bygg. Løsningen skal være tilgjengelig for bruk både i og utenfor kommunen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.