Gå tilbake til:
Du er her:

Full fokus på energisparing

Denne gjengen jobber for at vi skal bli flinkere til å spare energi i kommunale bygg.

Våren 2018 ble Etat for bygg og eiendom sin ENØK og SD-gruppe fulltallig. Sammen jobber de seks ingeniørene for at energiforbruket i EBEs bygningsmasse skal reduseres.

Det overordnede målet er 15 % reduksjon i 2020 og 25 % innen 2030, sammenlignet med snittet for 2015-2016-2017. For å nå 2020-målet er det lagt opp til en 5 % reduksjon i 2018, 2019 og 2020.

- Av etatens rundt 1.000 bygg er det plukket ut 275 bygg som overvåkes nøye gjennom et energioppfølgingssystem, forteller enøk-ingeniør Sigrun Rørtveit.

Tidkrevende arbeid

Gjennom det databaserte oppfølgingssystemet overvåkes energibruken time for time i hvert av de valgte byggene. Til nå har det kommet ukentlige rapporter, men innen relativt kort tid skal det komme daglige rapporter.

- Daglige rapporter vil så klart være en fordel, da kan vi se resultatet av endringene som gjøres ganske raskt, sier Rørtveit.

Det har vært et tidkrevende arbeid å implementere energioppfølgingssystemet. I startfasen har gruppen også brukt tid på å lære opp vedlikeholdsteknikerne som drifter byggene, for å skape en kultur for å tenke energi i den daglige driften. Av og til handler det bare om en bevisstgjøring på hvordan varme- og ventilasjonsanlegg er stilt inn.

- Vi er i rute

Når 2018 oppsummeres viser oppnådd besparelse 4,4 %, noe bak målsettingen på 5 %.

- Vi vil fortsatt hevde at vi er i rute for å nå 2020-målet, men det er klart vi må holde fokus oppe, sier Thomas Lassen, leder av ENØK og SD-gruppen.

Kommunens bygg er svært ulike, hvor et nytt bygg bruker mindre energi enn et gammelt, og et bygg med drift hele døgnet bruker mer enn et bygg som kun er i bruk i skoletiden.

- Vi har spesielt fokus på bygg som har høyt energiforbruk i forhold til tidligere forbruk i samme bygg, men også på bygg som har spesielt høyt forbruk i forhold til andre bygg av samme type og teknisk stand, sier Sigrun Rørtveit.