Gå tilbake til:
Du er her:

Avslutter bruk av Glyfosat

Plantevernmiddelet Glyfosat er et virkestoff i Roundup Eco. Etat for bygg og eiendom har avsluttet bruken av Roundup Eco.

Roundup Eco har vært et meget effektivt middel og har kun vært brukt i svært små doser til bekjempelse av ugress og invaderende plantearter. 23.04.2019 bestemte Etat for bygg og eiendom å avslutte bruken av ugressmiddelet. Bruken ble stanset umiddelbart.

- Avgjørelsen henger blant annet sammen med at Mattilsynets godkjenning av Roundup Eco går ut 31.12.2019. Samtidig har bystyret bevilget midler til alternative metoder for ugressbekjempelse, sier Sveinung Polden, leder av Driftsteknisk avdeling i etaten.

Polden er tydelig på at det for øyeblikket ikke finnes like ressurseffektive midler for fjerning av ugress og at det vil bli en fortløpende vurdering av hvilke metoder som skal benyttes. Her vil blant annet råd fra Bymiljøetaten vektlegges og anskaffelse av HeatWeed (varmt vann som bekjempelsesmetode) vil bli vurdert. Etaten har allerede én HeatWeed-maskin som i flere sesonger vært i bruk ved skoler og barnehager.

- Felles for de nye metodene er at de er mer ressurskrevende, både i form av energibehov og personell. Dette kan medføre at kvaliteten på uteområder kan forringes når bruk av Glyfosat avsluttes, sier Polden.