Gå tilbake til:
Du er her:

Ny status for Klostergarasjen

Det vil i en kortere periode være nødvendig å gjøre en ytterligere reduksjon av parkeringskapasiteten i Klostergarasjen. Årsaken er behov for utbedring av betongsøyler.

I januar og februar er det gjort nye undersøkelser av bærekonstruksjon i parkeringsanlegget Klostergarasjen og det er dokumentert pågående korrosjon i armering i enkelte bærende søyler. For å være på den sikre siden, inntil omfanget er avklart, velger Bergen kommune å sette inn nye anbefalte tiltak.

Grundige undersøkelser

Etter en SINTEF-rapport i november 2019 gjorde kommunen de strakstiltak som ble anbefalt, deriblant å redusere parkeringskapasiteten og undersøke omfanget av skadene på søylene.

Nå er omfanget av skadene undersøkt nærmere, både av SINTEF og av kommunens egne innleide rådgivere. Undersøkelsene viser mer omfattende korrosjon enn tidligere antatt, noe som gjør at kommunen velger å iverksette ytterligere tiltak. Det er viktig å understreke at SINTEF, som en uavhengig tredjepart, har fastslått å parkere i anlegget ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko når kapasiteten reduseres og tiltak iverksettes.

Avlastningsstøtter skal på plass

Parkeringskapasiteten i de to midtre dekkene (c og d) vil bli stengt. Parkeringsreduksjonen vil vedvare fram til avlastningsstøtter er på plass. Det er vanskelig å tidfeste når avlastningsstøtter er montert, men arbeidet med å framskaffe støttene er i gang og støttene vil trolig være ferdig montert i løpet av mars. Permanente tiltak er under planlegging.

Til tross for ytterligere reduksjon i kapasiteten, vil det fortsatt være 600 parkeringsplasser tilgjengelig i Klostergarasjen. Spørsmål om parkering rettes til Bergen parkering.

Klostergarasjen ble bygget av Klostergarasjen AS og åpnet 1. juni 2005. Anlegget ble i 2007 kjøpt av Bergen kommune. Klostergarasjen består av to fjellhaller med tre plan i hver hall og ved full kapasitet er det plass til 940 biler.