Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Om Etat for bygg og eiendom

Etat for bygg og eiendom er en av Vestlandets største bygg- og eiendomsforvaltere med rundt én million kvadratmeter bygningsmasse.

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen i EBE representerer Bergen kommune som eier av kommunal eiendom.

Prosjektavdelingen

Etat for bygg og eiendom har egen prosjektavdeling med rørleggere, malere, murere og tømrere/snekkere.

Byggteknisk avdeling

Byggteknisk avdeling består av byggforvaltere med overordnet oppfølgingsansvar for blant annet vedlikehold- og driftsplanlegging.

Driftsteknisk avdeling

Driftsteknisk avdeling består av tre driftsenheter med det operative ansvaret for daglig drift av kommunens eiendommer, hovedsakelig skoler, barnehager, idrettsbygg og sykehjem.

Renholdsavdelingen

Renholdsavdelingen består av i underkant 50 renholdere. Flere har fagbrev som renholdsoperatør.

Avdeling for anskaffelser

Avdeling for anskaffelser gjennomfører anbudskonkurranser for rammeavtaler og noen enkelt anskaffelser.

Økonomi- og HR-avdelingen

Økonomi og HR-avdelingen jobber for å gjøre Etat for bygg og eiendom til en arbeidsplass hvor ansatte trives og får muligheten til å utvikle seg.

Avdeling for strategi, kvalitet og dokumentasjon (SKD)

Strategi, kvalitet og dokumentasjons-avdelingen (SKD) fungerer som en støttefunksjon for Etat for bygg og eiendom.