Gå tilbake til:
Du er her:

Byggteknisk avdeling

Byggteknisk avdeling består av byggforvaltere med overordnet oppfølgingsansvar for blant annet vedlikehold- og driftsplanlegging.

I tillegg til oppfølgingsansvaret for drifts - og vedlikeholdsplanlegging, er byggforvalterne også kontakten mot utbygger ved rehabiliteringsprosjekter.

Avdelingen er delt i:

* Gruppe for skole og barnehage

* Gruppe for helsebygg

* Gruppe for administrasjons-, kultur- og idrettsbygg (andre bygg)

* Gruppe for internstøtte

* Enøk- og SD-gruppen

Leder for Byggteknisk avdeling er Harald Blytt.