Gå tilbake til:
Du er her:

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen i EBE representerer Bergen kommune som eier av kommunal eiendom.

Avdelingen arbeider blant annet med et betydelig antall festeavtaler. Festeinstituttet innebærer innløsning av festetomt, inngåelse av nye festekontrakter og fakturering av festeavgift.

Videre innebærer våre arbeidsoppgaver skredsikring, vedlikehold av eiendom, eiendomsavklaringer knyttet til blant annet hjemmel, servitutter og heftelser, naboforespørsler vedrørende kommunens eiendommer og diverse avtaleinngåelser.

Innleie er også en del av våre arbeidsoppgaver. Her skal vi blant annet sørge for kommunens behov for kontorareal er dekket.

Våre jurister og vår ingeniør foretar også kjøp og salg av eiendom.

Leder for Eiendomsavdelingen er Kjell Aga.