Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi- og HR-avdelingen

Økonomi og HR-avdelingen jobber for å gjøre Etat for bygg og eiendom til en arbeidsplass hvor ansatte trives og får muligheten til å utvikle seg.

Avdelingen har ansvar for oppgaver relatert til økonomi, HR/personal, arkiv og kommunikasjon.

Leder for Økonomi og HR-avdelingen er Ivar M. Wesetvik.