Gå tilbake til:
Du er her:

Avdeling for strategi, kvalitet og dokumentasjon

Strategi, kvalitet og dokumentasjons-avdelingen (SKD) fungerer som en støttefunksjon for Etat for bygg og eiendom.

SKD har hovedansvar for IKT i etaten, med forvaltning av fagprogramvare, systemutvikling og implementering.

Prosjektet med å kartlegge den bygningsmessige tilstanden til skolene i Bergen hører til i avdelingen.

Leder av SKD-avdelingen er Knut Folkestad.