Gå tilbake til:
Du er her:

Renholdsavdelingen

Renholdsavdelingen består av i underkant 50 renholdere. Flere har fagbrev som renholdsoperatør.

Våre kunder er hovedsakelig Bergen kommune, og vi arbeider i blant annet kontorer, museer, brannstasjoner og helsebygg. Tjenesten faktureres, og minst årlig gjennomføres inspeksjonsrunder.

Renholdsavdelingen er svært internasjonal og for tiden er det renholdere fra ti ulike nasjoner.

EBE jobber aktivt for å forebygge utslipp av kjemikalier, også fra renholdsmidler. Dette gjøres ved bruk av nye metoder og utstyr som har til mål å gjøre hverdagen kjemifri for renholdere.

Ved inngåelse av rammeavtaler på renholdskjemi og utstyr stilles det strenge miljøkrav gjennom tildelingskriterier til leverandør. Ansvar for oppfølging av denne type rammeavtaler ligger på Innkjøp konsern, som inngår avtalene. Etat for bygg og eiendom sin renholdsrådgiver bistår Innkjøp konsern i dette arbeidet.

Leder for avdelingen er Ingvill Arnesen.