Gå tilbake til:
Du er her:

Om Etat for bygg og eiendom

Etat for bygg og eiendom er en av Vestlandets største bygg- og eiendomsforvaltere med rundt én million kvadratmeter bygningsmasse.

Etaten er også kommunens grunneier og forvalter cirka 5000 ubebygde eiendommer.

Rundt 370 personer er ansatt i etaten som forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens bygg og eiendommer.

Kommunens tjenester ytes i bygninger kommunen eier eller leier, for eksempel skoler, barnehager og sykehjem. Etat for bygg og eiendom har ansvar for at bygningene tilfredsstiller de lover og forskrifter som gjelder, og jobber hele tiden for å forbedre tilbudet til brukerne.

I det daglige arbeidet har ansatte i etaten stort fokus på miljø og det jobbes målrettet for å redusere ressursbruk, utslipp og avfall.

Etat for bygg og eiendom er sertifisert etter standardene Ledelsessystem for kvalitet (ISO 9001:2015) og Ledelsessystem for miljø (ISO 14001:2015).

Etat for bygg og eiendom ligger under Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom og holder til i Kaigaten i Bergen sentrum. Etaten har underavdelinger (driftsenheter) på Laksevåg, Midtun og Eidsvåg og en prosjektavdeling i Åsane.

Visjonen for Etat for bygg og eiendom er: Våre eiendommer skal gjøre byen stolt.