Gå tilbake til:
Du er her:

Driftsteknisk avdeling

Driftsteknisk avdeling består av tre driftsenheter med det operative ansvaret for daglig drift av kommunens eiendommer, hovedsakelig skoler, barnehager, idrettsbygg og sykehjem.

Hver driftsenhet er organisert med leder, soneledere og driftskoordinatorer. Koordinatorene leder ulike team med vedlikeholdsteknikere og anleggsgartnere. Driftsenhetene har også egne brannvernkoordinatorer.

I tillegg til daglig drift utfører driftsenhetene ekstratjenester som fjerning av tagging, rengjøring med kostebil og de har egne team som utfører ulike bestillingsoppdrag for Bergen kommune. Hver driftsenhet utfører postkjøring mellom kommunale enheter.

Driftsenhet

Område

Leder

Syd

Fana, Ytrebygda og Arna

Geir Rinke

Nord

Årstad, Bergenhus og Åsane

Trond Jøsang

Vest

Bønes/Kråkenes, Laksevåg, Fyllingsdalen, Olsvik/Alvøen og Vadmyra/Loddefjord

Atle Eriksen

Leder for Driftsteknisk avdeling er Sveinung Polden .