Gå tilbake til:
Du er her:

Historikk

Kundeoppfølgning og markedskontakt har vært nøkkelbegreper ved etableringen av BBE KF. Likeledes er vi vårt samfunnsansvar bevisst som forvalter av nesten en million kvadratmeter med bygningsareal.

Bergen bygg og eiendom KF ble opprettet 01.01.00 er kommunens "huseier". Vi skal m.a.o. sørge for å dekke kommunens behov for areal til skoler, kontorer, aldershjem o.a. Vår forretningsplan forteller mer om dette.

Etableringsprosessen ble påbegynt i 1997 og det var ikke før i løpet av 2000 at foretaket ble ferdigformet.

Organisasjonsmessig har vi en struktur som skal gi god og profesjonell tjenesteyting til våre kunder. Samtidig skal vi være kostnadseffektive og ta vare på realverdiene i eiendomsmassene.

.