Gå tilbake til:
Du er her:

ÅSANE - Kontaktpersoner i ordinær arbeidstid - helsebygg

Teknisk driftspersonell:

Midtbygda sjukeheim
Rolf Arne Haugsvær
Tlf: 97 54 68 83
E-post: rolf.haugsvaer2@bergen.kommune.no

Jorulf Ødegård
Tlf: 94 50 05 76
E-post: jorulf.odegard@bergen.kommune.no

Åstveit sykehjem
Rolf Arne Haugsvær
Tlf: 97 54 68 83
E-post: rolf.haugsvaer2@bergen.kommune.no

Jorulf Ødegård
Tlf: 94 50 05 76
E-post: jorulf.odegard@bergen.kommune.no

Ulset sykehjem
Jorulf Ødegård
Tlf: 94 50 05 76
E-post: jorulf.odegard@bergen.kommune.no

Mjølkeråen helsestasjon
Jorulf Ødegård
Tlf: 94 50 05 76
E-post: jorulf.odegard@bergen.kommune.no


Bergen kommunale bygg:

Vedlikehold (Bygning innvendig og utvendig):

Frode Tangedahl
Tlf 55 56 56 48
Mobil: 94 50 30 58
Faks: 55 56 56 45
E-post: frode.tangedahl@bergen.kommune.no

Drift (Tekniske anlegg):

Jahn Glomsrud
Tlf: 55 56 55 12
Mobil: 94 50 05 74
Faks: 55 56 56 45
E-post: jahn.glomsrud@bergen.kommune.no

Brannvern:

Frode Synnevåg
Tlf: 55 56 55 18
Mobil: 90 94 50 46
Faks: 55 56 56 45
E-post: frode.synnevag@bergen.kommune.no

.