Gå tilbake til:
Du er her:

ARNA - Kontaktpersoner i ordinær arbeidstid - helsebygg

Teknisk driftspersonell:

Arna helseheim:

Arne Steinset
Tlf: 91 71 89 20
E-post: arne.steinset@bergen.kommune.no

Nils Helle
Tlf: 91 71 89 24
E-post: nils.helle@bergen.kommune.no

Bergen kommunale bygg:

Vedlikehold (Bygning innvendig og utvendig):

Frode Tangedahl
Tlf 55 56 56 48
Mobil: 94 50 30 58
Faks: 55 56 56 45
E-post: frode.tangedahl@bergen.kommune.no

Drift (Tekniske anlegg):

Jahn Glomsrud
Tlf: 55 56 55 12
Mobil: 94 50 05 74
Faks: 55 56 56 45
E-post: jahn.glomsrud@bergen.kommune.no

Brannvern:

Frode Synnevåg
Tlf: 55 56 55 18
Mobil: 90 94 50 46
Faks: 55 56 56 45
E-post: frode.synnevag@bergen.kommune.no

.