Gå tilbake til:
Du er her:

LAKSEVÅG og FYLLINGSDALEN - Kontaktpersoner i ordinær arbeidstid - helsebygg

Teknisk driftspersonell:

Atle Adolfsen
Tlf: 91 71 55 36
E-post: atle.adolfsen@bergen.kommune.no

Damsgård ATS
Soltun aldershjem
Lyngbøtunet

Birger Bøe
Tlf: 95 86 85 60
E-post: birger.boe@bergen.kommune.no

Frieda Fasmers Minne

Kurt Leon Hellesøy
Tlf: 99 28 24 64
E-post: kurt-leon.hellesoy@bergen.kommune.no

Vestlund avlastning

Edvin Rossland
Tlf: 47 81 83 46
E-post: edvin.rossland@bergen.kommune.no

B-sykehuset
Løvåsen sykehjem

Bergen kommunale bygg:

Vedlikehold (Bygning innvendig og utvendig):

Ivar Alvær
Tlf: 55 56 56 82
Mobil: 94 50 30 57
Faks: 55 56 56 45
E-post: ivar.alvær@bergen.kommune.no

Drift (Tekniske anlegg):

Svein Larsen
Tlf: 55 56 55 19
Mobil: 90 61 59 57
Faks: 55 56 56 45
E-post: svein.larsen@bergen.kommune.no

Brannvern:

Frode Synnevåg
Tlf: 55 56 55 18
Mobil: 90 94 50 46
Faks: 55 56 56 45
E-post: frode.synnevag@bergen.kommune.no

.