Gå tilbake til:
Du er her:

FYLLINGSDALEN - Kontaktpersoner i ordinær arbeidstid - skoler og barnehager

Teknisk driftspersonell:

Bjørn Fauskanger
Tlf: 99 42 96 72
E-post: bjorn.fauskanger@bergen.kommune.no

Bønes skole
Fjellsdalen skole
Ortun skole
Sælen oppveksttun
Bønes barnehage
Gullstølbotn barnehage
Nebbestølen barnehage

Kurt Leon Hellesøy
Tlf: 99 28 24 64
E-post: kurt-leon.hellesoy@bergen.kommune.no

Lyshovden skole
Løvås skole
Varden skole
Bjørgedalen barnehage
Brinken barnehage

Myrholtet barnehage

Staale Høllre
Tlf: 94 50 40 75
E-post: staale.hollre@bergen.kommune.no

Lynghaug skole
Seljedalen skole
Seljedalen barnehage

Bergen kommunale bygg:

Vedlikehold (Bygning innvendig og utvendig)
Laksevåg og Fyllingsdalen:

Ivar Alvær
Tlf: 55 56 56 82
Mobil: 94 50 30 57
Faks: 55 56 56 45
E-post: ivar.alvær@bergen.kommune.no

Drift (Tekniske anlegg)
Laksevåg og Fyllingsdalen:

Svein Larsen
Tlf: 55 56 55 19
Mobil: 90 61 59 57
Faks: 55 56 56 45
E-post: svein.larsen@bergen.kommune.no

Brannvern
Alle bydeler:

Frode Synnevåg
Tlf: 55 56 55 18
Mobil: 90 94 50 46
Faks: 55 56 56 45
E-post: frode.synnevag@bergen.kommune.no

.