Gå tilbake til:
Du er her:

Kvalitets- og HMS-politikk

Etat for bygg og eiendom skal være blant de beste kommunale eiendomsforvaltere i landet.

Vi skal utføre våre oppgaver i henhold til vedlikeholdsplaner, lover, forskrifter og standarder, samt gjennom kontinuerlig forbedring tilfredsstille krav og forventninger som stilles av våre interesseparter.

Vi skal arbeide for å redusere miljøpåvirkningen og beskytte miljøet ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.

Vi skal ha et sikkert og trygt arbeidsmiljø og vi skal påvirke våre leverandører til å utøve et godt HMS-arbeid.

Vi skal sørge for at alle våre bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikkerhetstiltak holdes i forsvarlig stand, og påse at disse til enhver tid virker som forutsatt.

Vi skal ha rett kompetanse og sørge for at hensynet til helse, miljø og sikkerhet er en naturlig del i vår virksomhet og tjenestene vi leverer.

Vi skal rapportere åpent og lære av alle hendelser slik at vi kontinuerlig forbedrer oss.