Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2
Vis større kart
Telefon:
53033040
Mer kontaktinfo

Om oss

Etat for forvaltning har ansvar for forvaltningsenhetene som fatter vedtak om tildeling av pleie- og omsorgstjenester til byens innbyggere. Forvaltningsenhetene er delt inn i tre soner: sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane), sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad) og sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg).

Etat for forvaltning har ansvar for å følge opp forvaltningsenhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Innbyggerhjelp

Satsinger innen pleie og omsorg

Sykepleiere
Satsinger og planer innen pleie- og omsorgstjenestene.
Les mer

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Brukervalg

Informasjon om brukervalg i hjemmesykepleien

Byrådet ønsker at innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, selv skal få velge hvem de mottar tjenester fra.

Støttekontakt

Bergen kommune har behov for nye støttekontakter med ulike egenskaper og interesser.

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.