Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2
Vis større kart
Telefon:
53033040
Mer kontaktinfo

Om oss

Etat for forvaltning har ansvar for forvaltningsenhetene som fatter vedtak om tildeling av pleie- og omsorgstjenester til byens innbyggere. Forvaltningsenhetene er delt inn i tre soner: sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane), sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad) og sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg).

Etat for forvaltning har ansvar for å følge opp forvaltningsenhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Innbyggerhjelp

Satsinger innen pleie og omsorg

Sykepleiere
Satsinger og planer innen pleie- og omsorgstjenestene.
Les mer

Brukervalg

Informasjon om brukervalg i hjemmesykepleien

Byrådet ønsker at innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, selv skal få velge hvem de mottar tjenester fra.

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Støttekontakt

Bergen kommune har behov for nye støttekontakter med ulike egenskaper og interesser.