Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Teatergaten 41
Vis større kart
Telefon:
53033040
Mer kontaktinfo

Om oss

Etat for forvaltning har ansvar for forvaltningsenhetene som fatter vedtak om tildeling av pleie- og omsorgstjenester til byens innbyggere. Forvaltningsenhetene er delt inn i tre soner: sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane), sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad) og sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg).

Etat for forvaltning har ansvar for å følge opp forvaltningsenhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Tjenester og skjema

Satsinger innen pleie og omsorg

Sykepleiere
Satsinger og planer innen pleie- og omsorgstjenestene.
Les mer

Støttekontakt

Bergen kommune har behov for nye støttekontakter med ulike egenskaper og interesser.

Brukervalg

Informasjon om brukervalg i hjemmesykepleien

Byrådet ønsker at innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, selv skal få velge hvem de mottar tjenester fra.

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.