Gå tilbake til:
Du er her:

Bedre luftinfo med ny målestasjon

Målestasjonen på Klosterhaugen er satt i drift. Den skal erstatte målestasjonen på rådhuset.

Det var Miljødirektoratet som høsten 2015 besluttet at målestasjonen ved rådhuset måtte flyttes. Årsaken var at den sto for tett på forurensningskilder, noe som medfører risiko for feile målinger.

Denne målestasjonen er en såkalt bybakgrunnsstasjon.

– Plassering av en slik stasjon skal tilfredsstille kvalitetskrav i gjeldende regelverk, men man må selvsagt også ta praktiske hensyn ved valg av tomt, som blant annet tilgjengelighet, sikkerhet, mulighet for strømtilkobling og reguleringsplaner. En bybakgrunnsstasjon skal ideelt sett være representativ for et område på flere kvadratkilometer rundt stasjonen, sier leder for Helsevernenheten, Sonja Skotheim.

Venter lavere verdier

Hun venter lavere forurensningsnivåer med den nye målestasjonen på Klosterhaugen, ettersom rådhusetstasjonen sto for tett på forurensningskilder.

– Fra årsskiftet vil den nye målestasjonen måle de samme forurensningskomponenter som har vært målt ved målestasjon rådhuset, sier Skotheim.

Måler begge steder

Forskjellen på disse to plasseringene kan bergenserne se på luftkvalitet.no frem til årsskiftet. Målestasjonen ved rådhuset skal være i drift frem til årsskiftet for å få data for hele 2017 fra måleren ved rådhuset.

– Dette er med tanke på rapportering av årsgjennomsnitt. Det vil samtidig være av interesse å sammenligne forurensningsnivåene ved de to stasjonene i overlappingsfasen, ettersom den ene skal erstatte den andre som bybakgrunnsstasjon, sier Sonja Skotheim.

Målestasjonen, som ble satt i drift 31. oktober, skal måle svevestøv (PM10 og PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og ozon (O3).

Ozonmåleren vil bli værende på målestasjon rådhuset frem til den skal til årlig service i månedsskiftet november-desember. Etter dette vil instrumentet bli plassert i målestasjon Klosterhaugen.

Mer om Klosterhaugen på publikumssidene på www.luftkvalitet.no.