Gå tilbake til:
Du er her:

Ingen helsefare for omgivelsene etter funn av mulig giftstoff

Etat for helsetjenester i Bergen kommune sanerer mandag en leilighet i Nattlandsområdet. Eventuelle giftstoffer i leiligheten fjernes på en trygg måte slik at dette ikke medfører helsefare for beboerne i området.

Politiet har gjort funn av et mulig giftig stoff i den aktuelle leiligheten, og det er funnet ingredienser som kan brukes til å fremstille det giftige stoffet ricin. Kommunen har vært i kontakt med Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin for å få råd og veiledning om håndteringen av situasjonen.

Ingen helsefare

- Vi har kontroll over situasjonen, og innbyggerne som bor i området utsettes ikke for helserisiko. Da vi ble kjent med saken ble leiligheten plombert, og vi fjerner nå alle rester etter mulige gift-stoff når leiligheten vaskes og dekontamineres mandag. Det gjelder svært strenge regler for fjerning av slike giftige stoffer, og vi følger de nasjonale retningslinjene. Personell som gjennomfører saneringen vil være iført verneutstyr, og vi vil bruke en klorløsning i arbeidet. Det kan lukte litt klor i området rundt huset, men dette vil være helt ufarlig, sier overlege ved Etat for helsetjenester, Arve Bang.

Området rundt leiligheten er i dag avsperret. De nærmeste naboene til leiligheten har fått direkte informasjon om hendelsen.

Mange bidrar

Ved en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til helseskadelige miljøfaktorer, skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense negative helsekonsekvenser. Kommunen samarbeider med politiet, brannvesenet, Sivilforsvaret og Helse Bergen om å gjennomføre saneringen.