Kontakt

Om oss

Etat for hjemmebaserte tjenester har ansvar for hjemmehjelp, døgnkontinuerlig hjemmesykepleie, responssenter, dagaktiviteter og kommunal hjelpemiddelservice.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Hva skjer

Nytt om våre tjenester og viktige meldinger til innbyggerne legges ut på Hva skjer helse, omsorg og inkludering.

Tema