Gå tilbake til:
Du er her:

Tilbyr tilrettelagt bassengtilbud på Haukeland

Bergen kommune har inngått en avtale med Helse Bergen om bruk av bassenglokalene i Energisenteret for barn og unge (EBU) og i Gamle hovedbygg på Haukeland universitetssjukehus.

Skoler og andre avdelinger i Bergen kommune med deltakere i relevante målgrupper i alderen opp til 25 år kan søke om ukentlig tid i bassengene.

Bassengtilbudet er på dagtid og er rettet mot mennesker med utviklingshemming, funksjonsnedsettelse, bevegelseshemmede, samt barn og unge med nedsatt funksjon med behov for tilrettelegging og oppfølging.

Tildelt tid i EBU vil bli revurdert hvert halvår, med innpass i august og januar. Søknadsfrist 30. november og 31. mai. Ved ledig kapasitet i ønsket tidsrom kan man få innpass direkte.

Henvendelser og spørsmål angående tilrettelagt bassengtilbud rettes til: Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett v/Idrettsservice (Tlf. 55 56 24 80)postmottak.idrettsservice@bergen.kommune.no

Henvendelser om tilrettelegging og hjelpemidler i bassengene rettes til: Byrådsavdeling for helse- og omsorg – v/Eileen Langedal eileen.langedal@bergen.kommune.no

Terapibassenget i Gamle hovedbygg benyttes pr. i dag av Dagsentertjenesten og leies ut til ulike pasientorganisasjoner på ettermiddag/kveld. Henvendelser om leie av basseng i Gamle Hovedbygg på ettermiddag/kveld rettes til: liv.marit.moerkve.holst@helse-bergen.no