Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Etat for landbruk behandler søknader fra bøndene i kommunen om statlige tilskudd til husdyrproduksjon, grønt - og bærproduksjon og skogbruk. Årlig mottar vi 100-112 søknader, og fordeler vel 16 millioner kroner til produksjonstilskudd, avløsertilskudd og pristilskudd.


Vi gir uttale til Innovasjon Norge ved behandling av søknader om etablererstipend, lån og tilskudd til næringsutvikling på gårdsbruk.


Arbeidet på etaten omfatter også å skrive høringsuttalelser i forbindelse med søknader etter plan- og bygningsloven og planforslag som berører landbruks-, natur- og friluftsområder i kommunen.