Gå tilbake til:
Du er her:

Jordbruk

Innskjerpet krav til søknad om bygging av landbruksveier

Vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Byrådet har oppdatert rutinene for behandling av veisøknader i landbruket, for å sikre bedre hensyn til natur- og miljøverdier.

(25.09.2019)

Inngrep i vassdrag er søknadspliktig

Dersom du skal gjøre fysiske tiltak i vassdrag som kan ha virkning på naturmangfoldet, må du ha tillatelse fra Fylkesmannen. Husk også at det er forbudt å fjerne kantvegetasjon mot vassdrag.

(19.02.2018)

Jordsmonnet teller

Dyrket jord er i realiteten en ikke-fornybar ressurs. Det tar ca. 10 000 år å bygge opp et jordsmonn på 20 cm. Vi er alle avhengige av en god og langsiktig jordsmonnforvaltning for å sikre nok mat til en voksende befolkning.

(04.12.2017)

Landbruket i Bergen har fått en ny handlingsplan

Bystyret i Bergen har på møte den 22. mars 2017 behandlet og vedtatt Handlingsplan for landbruk 2017-2020. Bystyret ønsker blant annet mindre omdisponering av landbruksjord, mer urbant landbruk og satsing på Inn på tunet-tjenester.

(07.04.2017)