Gå tilbake til:
Du er her:

Vi dyrker Bergen

Mesteparten av maten vi spiser har sitt opphav fra jord. Prosjektet Urbant landbruk i Bergen har som mål å inspirere bergenserne til å ta vare på matjord, dyrke spiselige vekster og utvikle gode grønne møteplasser i bydelene.

Det har spirt og grodd i en krukke med spiselige vekster som Etat for landbruk, i samarbeid med Bymiljøetaten, plasserte i Byparken sommeren 2016. Her ble det plantet krydderurter, løk, grønnkål, potet og gulrot sammen med spiselige blomster som ringblomst, blomkarse og fioler. Vi ønsker å vise at du kan dyrke noe av maten din i jord der du bor. Her har du også hatt muligheten til å studere hvordan matvekstene ser ut - om du lurer på det.

Flere bybønder

Bergen trenger de profesjonelle bøndene rundt byen, men det er plass til flere dyrkere i byen. Utfordringen kan være å finne egnet plass for dyrking. Bergen har få parsellhager sammenlignet med andre byer, og det er ventelister i de få hagene som finnes. Vi ser likevel at dyrkerne finner seg ledige flekker mellom husene i byen. Det dyrkes blant annet i pallekarmer på Møhlenpris, ved Lysverket, langs Løvstakksiden, på Landås og i Sandviken.

Skolehager

En hage kan brukes til undervisning i de fleste fag - fra matematikk til kroppsøving. Noen få skoler i Bergen har etablert skolehager, og også barnehager bruker jordflekker til å vise ungene hva som kan vokse fra frø, og hvilke småkryp man kan finne om man graver litt i jorden. 16. september 2016 arrangerte prosjektet Urbant landbruk i Bergen et skolehageseminar for skoler, SFO og barnehager. Her ble det utvekslet mange verdifulle tips mellom deltakerne etter inspirerende foredrag fra blant annet Kirsty McKinnon i Norges skolehagelag.

Kom med innspill

Kommunen har ingen oversikt over hvor det er ledige flekker å dyrke på. Kanskje har du sett et område i din bydel som kan være aktuelt? Kom gjerne med innspill om arealbruk i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Tips også Etat for landbruk om steder du tror kan egne seg til dyrking. Vi ønsker å samarbeide med frivilligheten for å gjøre byen enda grønnere.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet Urbant landbruk i Bergen ledes av Etat for landbruk, med gode samarbeidspartnere fra Fylkesmannen i Hordaland, Bergen bondelag, Bærekraftige liv, Hordaland fylkeskommune og Slow Food Bergen.

Dyrk jord, dyrk byliv og skap gode nabolag!