Gå tilbake til:
Du er her:

Nøkkeltall om landbruket i Bergen

Det er stabil drift i landbruket i kommunen. I 2018 var det 113 bønder som søkte om produksjonstilskudd på i alt 15935 dekar jordbruksareal.

Areal i drift har økt noe, men det er fremdeles en stor del jordbruksareal ute av drift. Med tanke på sommeren 2018, da bøndene opplevde fôrmangel og knappe beiteressurser, oppfordres alle som har ledige arealer til slått eller beite, å oppfylle driveplikten ved egen drift eller ved å leie bort arealene. 3060 lam ble sluppet på utmarksbeite i fjor, mange av dem på byfjellene. Dette gir bergenserne vakre kulturlandskap for rekreasjon og turglede.

Lokalmat
Det produseres kjøtt, fiber og melk på byens produktive arealer. Nesten 216 tonn kjøtt ble levert til slakteri fra landbrukskommunen Bergen i 2017. Det blir noen måltider av dette. Samme år ble 47 889 kg kumelk foredlet lokalt. Bergen har som kjent en av verdens beste osteprodusenter på Krokeide, der Jørn Hafslund produserer lekre oster som Fanaost, Jørnsberg og brie.

Eksotisk
Lama og struts er kanskje ikke de vanligste produksjonsdyrene i landbruket, men i Bergen finner du begge deler. Bier er også populært. I 2018 var det 4 birøktere som søkte tilskudd, og disse hadde i alt 211 bifolk.

Vekster
Mesteparten av jordbruksarealene brukes til eng og beite. I 2018 var det bare 4 dekar som ble brukt til grønnsaker på friland, 4 dekar ble det dyrket epler på, 2 dekar plommedyrking og 9 dekar til jordbærdyrking. Planteskolesalg og blomsterdyrking på friland utgjorde 2 dekar, mens veksthus og drivbenker per 1. august som var oppvarmet 1. april utgjorde 4 dekar.