Gå tilbake til:
Du er her:

Yrkesmessig bruk av plantevernmidler eller gnagermidler

Det er strenge regler for kjøp og bruk av yrkespreparater for plantevern eller bekjemping av gnagere. Mangler du kurs og bestått eksamen, kan du heller ikke utføre sprøytearbeid eller utlegging av gnagermidler.

Mattilsynet utsteder autorisasjonsbevis for yrkesmessig bruk av plantevernmidler og gnagermidler, men det er kommunen som arrangerer eksamen og bestiller bevisene. For at kommunen skal bestille bevis, må det dokumenteres et yrkesmessig behov for kjøp og bruk av midlene. I Bergen kommune er det Etat for landbruk som bestiller bevis for dem som har folkeregistrert adresse i Bergen. 

Sprøytearbeid må utføres av den som har autorisasjonsbeviset
Har du sesongarbeidere eller leier inn arbeidshjelp på gården eller foretaket ditt? Husk da at det bare er den som har gjennomført kurs, bestått eksamen og fått utstedt bevis som kan blande preparatene og utføre sprøytingen.

Mattilsynet har lagt til rette for at det skal være forholdsvis greit å få norsk autorisasjon dersom sesongarbeiderne har bevis fra sitt hjemland og kan dokumentere gode norskkunnskaper.
Plantevernmidler beregnet for yrkesmessig bruk skal ikke brukes i hobbyhager, og all bruk av plantevernmidler er forbudt på barns lekearealer.