Gå tilbake til:
Du er her:

Skogbruk

Innskjerpet krav til søknad om bygging av landbruksveier

Vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Byrådet har oppdatert rutinene for behandling av veisøknader i landbruket, for å sikre bedre hensyn til natur- og miljøverdier.

(25.09.2019)

Bergen er en stor skogkommune

Vel halvparten av landarealet i kommunen er skog. Skogen gir virke, ved og er leveområde for en rekke arter, i tillegg til å være rekreasjonsområder for bergenserne.

(18.03.2019)