Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

"Dyrk Bergen" - ny strategi for urbant landbruk er vedtatt

Bystyret har vedtatt en strategiplan for urbant landbruk i Bergen. Denne vil legge føringer for kommunens videre arbeid med å tilrettelegge for dyrking for bergenserne.

(31.10.2019)

Innskjerpet krav til søknad om bygging av landbruksveier

Vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Byrådet har oppdatert rutinene for behandling av veisøknader i landbruket, for å sikre bedre hensyn til natur- og miljøverdier.

(25.09.2019)

Inngrep i vassdrag er søknadspliktig

Dersom du skal gjøre fysiske tiltak i vassdrag som kan ha virkning på naturmangfoldet, må du ha tillatelse fra Fylkesmannen. Husk også at det er forbudt å fjerne kantvegetasjon mot vassdrag.

(19.02.2018)

Vil du prøve deg som gartner?

Bymiljøetaten har kartlagt mulige dyrkningsarealer i kommunale parker og områder. Sjekk på kartet om det finnes ledig areal der du bor.

(19.07.2019)

Søk tilskudd til dyrevelferd før 14. september

Organisasjoner som arbeider direkte med dyr som har behov for hjelp, kan søke støtte fra Bergen kommune. Søknadsfrist er 14. september.

(30.08.2019)

Jordsmonnet teller

Dyrket jord er i realiteten en ikke-fornybar ressurs. Det tar ca. 10 000 år å bygge opp et jordsmonn på 20 cm. Vi er alle avhengige av en god og langsiktig jordsmonnforvaltning for å sikre nok mat til en voksende befolkning.

(04.12.2017)

Landbruket i Bergen har fått en ny handlingsplan

Bystyret i Bergen har på møte den 22. mars 2017 behandlet og vedtatt Handlingsplan for landbruk 2017-2020. Bystyret ønsker blant annet mindre omdisponering av landbruksjord, mer urbant landbruk og satsing på Inn på tunet-tjenester.

(07.04.2017)

Mestring, utvikling og trivsel er målet for Inn på tunet- bonden

Inn på tunet(IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. I Bergen kommune er det i 2017 ialt 14 gårder som gir ulike tilbud til grupper eller enkeltpersoner innen opplæring, pleie- og omsorg eller rehabilitering.

(24.03.2017)

Vi dyrker Bergen

Mesteparten av maten vi spiser har sitt opphav fra jord. Prosjektet Urbant landbruk i Bergen har som mål å inspirere bergenserne til å ta vare på matjord, dyrke spiselige vekster og utvikle gode grønne møteplasser i bydelene.

(28.03.2017)