Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

"Dyrk Bergen" - ny strategi for urbant landbruk er vedtatt

Bystyret har vedtatt en strategiplan for urbant landbruk i Bergen. Denne vil legge føringer for kommunens videre arbeid med å tilrettelegge for dyrking for bergenserne.

(31.10.2019)

Søknadsfrister 2019

Husk søknadsfrist 15. oktober 2019 for del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Beitelag må huske fristen for RMP 15. november.

(23.10.2019)

Du må ha tillatelse til bygg og anlegg i LNF-områder

Selv om den nye plan- og bygningsloven gjør det lettere å lage tilbygg, garasjer eller planere, så gjelder det andre regler i landbruks-, natur - og friluftsområdene enn i byggeområdene. Spør kommunen om tiltaket er søknadspliktig før du går i gang.

(22.08.2019)

Innskjerpet krav til søknad om bygging av landbruksveier

Vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Byrådet har oppdatert rutinene for behandling av veisøknader i landbruket, for å sikre bedre hensyn til natur- og miljøverdier.

(25.09.2019)

Yrkesmessig bruk av plantevernmidler eller gnagermidler

Det er strenge regler for kjøp og bruk av yrkespreparater for plantevern eller bekjemping av gnagere. Mangler du kurs og bestått eksamen, kan du heller ikke utføre sprøytearbeid eller utlegging av gnagermidler.

(26.04.2019)

Hestemøkk som gjødselkilde

En hest produserer 8-10 tonn gjødsel i året. Det er viktig at næringsstoffene i hestemøkken tas vare på og brukes til planteernæring og jordforbedring.

(08.10.2019)

Inngrep i vassdrag er søknadspliktig

Dersom du skal gjøre fysiske tiltak i vassdrag som kan ha virkning på naturmangfoldet, må du ha tillatelse fra Fylkesmannen. Husk også at det er forbudt å fjerne kantvegetasjon mot vassdrag.

(19.02.2018)

Hjelp oss ta vare på alle dyr i Bergen

Hver dag i sommerhalvåret får Dyrenes hus opp mot 50 henvendelser. ID-merking og sterilisering av katter er to av tiltakene som kan gi katter et bedre liv.

(25.06.2019)

Vis hensyn til beitedyrene

Byfjellene i Bergen er også matfat for storfe, sauer og lam som beiter. Husk båndtvangen for hund, og møt beitedyrene med respekt.

(18.07.2019)

Småskala økologisk dyrking

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) arrangerer i år en foredragsserie på nett for alle som vil dyrke økologiske grønnsaker i liten skala, for eksempel i kjøkkenhage, skolehage eller andelslandbruk.

(05.04.2019)

Nøkkeltall om landbruket i Bergen

Det er stabil drift i landbruket i kommunen. I 2018 var det 113 bønder som søkte om produksjonstilskudd på i alt 15935 dekar jordbruksareal.

(28.03.2019)

Vil du prøve deg som gartner?

Bymiljøetaten har kartlagt mulige dyrkningsarealer i kommunale parker og områder. Sjekk på kartet om det finnes ledig areal der du bor.

(19.07.2019)

Håndbok i parsellhagedrift

Lurer du på hvordan du skal gå fram for å etablere og drive en parsellhage? Verktøy til dette finner du i en ny håndbok som ble lansert på et frokostmøte i Bergen i mars

(10.04.2018)

Søk tilskudd til dyrevelferd før 14. september

Organisasjoner som arbeider direkte med dyr som har behov for hjelp, kan søke støtte fra Bergen kommune. Søknadsfrist er 14. september.

(30.08.2019)

Shana ble reddet av veterinærvakten

1. mai ble en dramatisk dag for Annette Østrem. Hennes ellers friske og energiske hund Shana ble akutt syk og måtte hasteopereres.

(04.06.2019)